Όροι Κλήρωσης​

Mystery Bay - GIVEAWAY 

1. Στοιχεία Διοργανώτριας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα επιτραπέζιων παιχνιδιών με διακριτικό τίτλο Mystery Bay και ηλεκτρονική σελίδα www.mystery-bay.com, διοργανώνει κλήρωση με τίτλο «Mystery Bay - GIVEAWAY» (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός» ή «Κλήρωση» ), βάσει των προσωπικών email που νόμιμα κατέχει η Διοργανώτρια ο οποίος θα διενεργηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση.

2. Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού

Ονομασία Διαγωνισμού: «Mystery Bay - GIVEAWAY»

Έπαθλο Κλήρωσης: Ως δώρα αυτής της κλήρωσης θα δοθούν τα παρακάτω επιτραπέζια παιχνίδια ή μινιατούρες:  

1ος Νικητής: LORD of the RINGS - Journeys in Middle Earth.

2ος Νικητής: Acererak, D&D miniature.

3ος Νικητής: Pathfinder Kingmaker, 8 booster packs.

4ος Νικητής: Azul, Stained Glass of Sintra.

5ος Νικητής: Robin Hood, and the merry men.

Έναρξη διαγωνισμού:  23/05/2019

Λήξη διαγωνισμού: 08/06/2019 

Προϋποθέσεις – Όροι κλήρωσης:

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Κλήρωση (στο εξής: «χρήστες» ή «συμμετέχοντες») θα πρέπει να γράψουν το email τους στο link της κλήρωσης το οποίο έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα www.kingsumo.com. Οι νικητές θα λάβουν ειδοποίηση στο  email  τους, η οποία θα τους καθοδηγεί αναφορικά με τη διαδικασία που θα επακολουθήσει.

Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα προϊόντα.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στη Κλήρωση έχουν όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας www.mystery-bay.com εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα και είναι ενήλικοι άνω των 18 ετών. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, ωστόσο, σε περίπτωση που ο νικητής του Δώρου είναι ανήλικος κάτω των 18 ετών μπορεί να αποδεχτεί το Δώρο με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του με αποκλειστική ευθύνη αυτού. 

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια εταιρεία και (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη.

4. Διαδικασία Συμμετοχής

Ο κάθε χρήστης θα συμμετέχει στη κλήρωση συμπληρώνοντας το email του στο link που έχει δημιουργηθεί βάση της πλατφόρμας www.kingsumo.com

Η επικοινωνία με τον νικητή θα πραγματοποιηθεί μέσω του  email  που έχει καταχωρίσει ο χρήστης και το οποίο έχει επιλεγεί για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

5. Κλήρωση & Απόδοση Δώρων

Ο Διαγωνισμός αναδεικνύει νικητή μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Συγκεκριμένα, η ημερομηνία της κλήρωσης καθορίζεται η 9η Ιουνίου 2019. Το Δώρο δεν εξαργυρώνεται. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Κατά την κλήρωση θα αναδειχθεί ο νικητής που ορίζεται στο Διαγωνισμό και αντίστοιχοι αναπληρωματικοί σε περιπτώσεις αδυναμίας του βασικού νικητή. Η κλήρωση θα γίνει με τυχαία επιλογή email με ηλεκτρονικό μέσο.

6. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.mystery-bay.com, στη σελίδα facebook της διοργανώτριας εταιρίας και θα αποσταλεί σχετικό email από τη Διοργανώτρια στο νικητήριο email του χρήστη στις 10/06/2019. Στην περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχθεί το Δώρο του εντός 7 ημερών  ή ακυρωθεί η συμμετοχή του αντίστοιχο email θα σταλεί στον πρώτο κατά σειρά επιλεγμένο αναπληρωματικό χρήστη. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο νικητής είναι εσφαλμένο ή δεν είναι η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του και το τηλέφωνο του νικητή και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί ο νικητής για το Δώρο εγκαίρως.

7. Αποδοχή του Δώρου

Ο νικητής πρέπει να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του για την αποδοχή του Δώρου προς τη Διοργανώτρια. Εφόσον δεν έχει υπάρξει απόκριση ή δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεύρεση του νικητή εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο εν λόγω νικητής θα απολέσει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του. Με την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας θα υπάρξει ανακοίνωση με την οποία θα προσκληθεί κατά σειρά ανάδειξης, ο αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα πρέπει να αποκριθεί κατά τα ανωτέρω προς τη Διοργανώτρια εντός 2  ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του.

8. Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης του νικητή για χρήση του Δώρου του εντός της ορισθείσας προθεσμίας ως αναφέρεται στο άρθρο 6. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω προθεσμιών παρέλθει άπρακτη, το Δώρο απόλλυται και η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εκλεγέντες αναπληρωματικούς νικητές. Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο νικητής δεν προσέλθει ή δεν αποκριθεί ή προσερχόμενος δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά του περί παραλαβής του Δώρου απόλλυται αυτομάτως.

9. Προβολή - Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, όπως π.χ. της απονομής των Δώρων, κλπ. Προς τον σκοπό αυτό ο νικητής, αυτομάτως με τη συμμετοχή του στη κλήρωση, συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην χρήση του email του, καθώς και διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός του και των δηλώσεών του από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να τα χρησιμοποιήσει για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου του, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί του, χωρίς να απαιτείται άλλη συναίνεση του (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό – κλήρωση) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους του.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στη Κλήρωση κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οπιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) όπως ισχύει - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό  ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) όπως ισχύει επικοινωνώντας στο email info@mystery-bay.com

11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει το δώρο ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.mystery-bay.com με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

12. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητή

Οποιοσδήποτε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του Δώρου, (στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 3.

Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Για οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

13. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του παρόντος προωθητικού θα βρίσκονται αναρτημένοι στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.mystery-bay.com.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [  info@mystery-bay.com ].

14. Αποδοχή των Όρων - Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Με την δήλωση υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Διοργανώτριας και του διαγωνιζομένου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των διαγωνιζομένων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.